Ortopedinen kirurgia

Vastaanotollamme tehdään ortopedisiä leikkauksia. Leikkaushoitoa vaativat usein polvinivelen vammat ja viat, raajojen murtumat, vakavat nivelten ja nivelsiteiden vammat sekä kasvavan koiran raajaluuston kasvuhäiriöt ja nivelten irtopalat. Polvien ongelmat Tavallisimpia polven ongelmia ovat ristisidevauriot sekä polvilumpion paikallaan pysymiseen liittyvät ongelmat (patellaluksaatio). Eturistisiteen pettäminen polvessa aiheuttaa polviniveleen edestakaisen löysyyden. Hoitamattomana tilanne johtaa rustovaurioihin, kierukkavaurioon ja nivelrikkomuutosten kehittymiseen … Lue lisää

PennHip – lonkkanivelten tutkimus

PennHIP on lonkkanivelten perinnöllisen dysplasian eli kotoisasti ”lonkkavian” arviointiin kehitetty tutkimusmenetelmä. Menetelmää on kehitetty usean vuosikymmenen ajan lähinnä Pennsylvanian Yliopistossa, ja siihen liittyvä tutkimus on ollut varsin aktiivista. PennHIP-menetelmän perusideana on mitata lonkkanivelten löysyyttä, joka kasvun myötä muuttaa kehittyvän lonkkanivelen rakennetta. Lonkkanivelen löysyys aiheuttaa kasvuiän aikana kehittyneiden nivelmuutosten kanssa lonkkien nivelrikon. Nivelmuutosten ja nivelrikon kehittymiseen … Lue lisää

Tuki- ja liikuntaelimistön ultraäänitutkimus

Ensisijainen ja tärkein väline tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisessa ovat eläinlääkärin kädet, eli tarkka ja huolellinen ontumatutkimus. Ontumatutkimuksen jälkeen tarvitsemme usein lisätutkimuksia ontumatutkimuslöydösten perusteella valittuisiin kohteisiin diagnoosiin pääsemiseksi. Pieneläinsairauksissa on perinteisesti totuttu käyttämään röntgenkuvausta ensisijaisena menetelmänä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tutkimiseen ja diagnosointiin. Röntgenkuvaus antaakin paljon tietoa luuston ja nivelten tilanteesta, joten edelleen se on ensisijainen … Lue lisää

Ontumatutkimus

Ontumatutkimus alkaa aina tarkalla omistajan haastattelulla. Kuinka kauan oireet ovat kestäneet, missä tilanteissa oireilua esiintyy ja aiempi hoitohistoria ovat muun muassa tärkeitä esitietoja. Keskustelun aikana eläinlääkäri havainnoi samalla eläintä, joka saa liikkua vapaasti tutkimushuoneessa. Tarvittaessa liikettä tarkastellaan vielä tarkemmin esimerkiksi ulkona käynnissä, ravissa ja laukassa, sekä siirtymisissä. Lisäksi joskus ontumaa havainnoidaan myös ympyrällä ja suoralla … Lue lisää