HINNASTO

Täältä löydät perustutkimusten ja -hoitojen hinnat. Muissa, vaativimmissa toimenpiteissä annamme sinulle hinta-arvion eläinlääkärikäynnin yhteydessä.

Varattu aika tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia aiemmin ja leikkaus-sekä hammashuoltoajat 48 tuntia aiemmin. Myöhemmin peruutetusta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 50% toimenpiteen hinnasta, vähintään 58,99 €.

HUOM! Otamme vastaan peruutukset ja ajanvarausten muutokset vain puhelimitse ajanvarausnumeron kautta! Sähköpostitse tehdyt peruutukset eivät täytä peruutusehtoja.

Mobiililaitteella katsoessa hinnaston muoto saattaa muuttua.
Käännä näyttöä tai pyyhkäise vasemmalle, jotta näet koko hinnaston.

Perustutkimus

– Tutkimus/terveystarkastus alkaen 64 €
– Terveystarkastus sekä koiran nelos- ja raivotautirokote 82,20 €
– Terveystarkastus sekä koiran kennelyskärokote 73 €
– Terveystarkastus sekä kissan kolmosrokote 75 €
– Perustutkimus sisältäen korvien tähystyksen hereillä, alkaen 137 €
– Laajempi sisätautipotilaan selvittely alkaen 363 €
– Seniorikissan terveystarkastus 439 €

Perustutkimukseen kuuluu huolellinen yleistutkimus, jossa arvioidaan ulkoisessa tutkimuksessa sydämen ja verenkiertoelimistön tila, keuhkojen kunto, suuterveys, tarkastetaan ulkokorvat, tunnustellaan ulkoiset imusolmukkeet sekä vatsaontelon aristukset ja muut mahdolliset löydökset.

Tarvittaessa perustutkimuksen yhteydessä kontrolloidaan verenpaine tai otetaan verinäytteitä. Perustutkimuksen hintaan kuuluu verinäytteiden ja muiden mahdollisten tehtyjen tutkimusten arviointi ja jatkosuunnitelman teko. Kaikkien tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden hintaan kuuluu kirjallinen kotiutusohje.

Tarvittaessa perustutkimukseen yhdistetään ohutneulanäytteenottoja, korvatähystys, virtsanäytteenotto punktiona jne.

Mikäli eläimellä on rokotustarvetta, harkitaan rokotusten antaminen ja laajuus yhdessä eläinlääkärin kanssa. Rokotusten antaminen nostaa perustutkimuksen hintaa vain annettujen rokotteiden verran.

Suuhuolto

Suun terveys on tärkeää paitsi hampaiston säilymiseksi, myös yleisterveyden takia. Ihmisillä heikko suuterveys on yhdistetty sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi diabetekseen sekä joihinkin muihinkin sairauksiin, joissa laukaisevana tekijänä saattaa toimia tulehdus. Eläimellä tilanne on varmasti sama, vaikka tutkimuksia aiheesta löytyykin vähemmän. Vähimmillään suuhuolto on suun tutkimus ientaskumittauksineen ja hammaskivien poisto ja hampaiden kiillotus rauhoituksessa, enimmillään poistetaan useitakin suuria hampaita nukutuksessa. Joskus suusta on tarpeen myös ottaa koepaloja muutosalueilta tai poistaa ikenen liikakasvua.

Ennen suuhuoltoa terveystarkastus on välttämätön eläimen rauhoituskunnon arvioimiseksi, yleisen terveydentilan varmistamiseksi ja suuhuollon laajuuden arvioimiseksi. Suuhuollon jälkeen suosittelemme aina ennaltaehkäisevää kotihoitoa hammaspesuineen. Näin suun terveys pysyy parempana ja esim. hammaspoistojen tarve jatkossa ja suuhuollon kustannukset pysyvät alhaisempana.

Hammaskiven poistoja tai hammaspoistoja ei tehdä isojen leikkausten yhteydessä, koska bakteerien vapautuminen verenkiertoon lisää leikkauskomplikaatioiden riskiä.

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Hammaspoistojen hinnat ovat esimerkinomaisia. Usein poistotarpeiden laajuus selviää vasta tutkimuksella (ientaskumittaukset ja röntgen). Nukutuksen riskit lisääntyvät nukutuksen venyessä, joten useimmiten laajempaa hammaskirurgiaa vaativia hoitoja on jaettava useammalle hoitokerralle. Suun tutkimuksen yhteydessä saattaa joskus olla mahdollista tehdä jokin yksittäinen pieni poisto samalla kertaa, suuremmat poistot tehdään toisella kerralla.

Suuhuolto (sis. hammaskiven poisto, hampaiden tarkastus sekä suun röntgenkuvaus) alkaen,

kissapieni koira (4-13 kg)keskikokoinen koira (13-33 kg)suuri koira (33-60 kg)
404 €alk. 441 €alk. 456 €alk. 516 €

Hammaspoisto, esimerkkejä. Jos hammas on poikkeuksellisen tiukasti kiinni, säröille lohjennut, nousee hinta. Jos hammas on heiluva tai juuret ovat mädät ja tulehduksen takia irtoavat helposti, laskee hinta. Mikäli tulehdus on haurastuttanut leukaluun ja tulehtuneen hampaan poisto johtaa leukamurtumaan (lähinnä kääpiörotujen kulmahampaiden juurten tulehduksissa), nousee hinta. Isompien hammaspoistojen yhteydessä on usein tarvetta ottaa röntgenkuvia sekä ennen että jälkeen poiston ja isompien poistojen jälkeen kontrolloimme kohdan paranemisen. Mikäli edellisestä hammastarkastuksesta ja hammaskivenpoistosta on aikaa, on tarpeen usein tehdä myös hammaskivenpoisto suukirurgisena valmisteluna, hinta hammaskiven määrästä riippuen 77-130 €. Hammaspoistoajat tulee varata hammastarkastuksen perusteella käynnillä tai puhelimitse.

Hammaspoistojen hinta-arviot eläinlääkäri antaa aina hammastarkastuksen yhteydessä.

Maitokulmahampaiden poistot tehdään aina kirurgisina toimenpiteinä. Hinnat myös esimerkinomaisia, koska joskus hampaan juuri on jo pitkälle resorboitunut (sulanut), joskus joudutaan poistamaan vielä erittäin tiukasti kiinni oleva hammas purentavirheen syntymisriskin pienentämiseksi. Maitohampaiden poistoon kuuluu aina hampaan röntgenkuvaus ennen ja jälkeen poiston sekä kohdan paranemisen kontrollointi.

1 kulmuri2 kulmuria3 kulmuria4 kulmuria
alk. 479 €alk. 539 €alk. 599 €alk. 689 €

Pehmytosakirurgia

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Hinnastossa on esimerkkejä tavallisimmista leikkauksista, muista leikkauksista saat hinta-arvion eläinlääkäriltäsi.

– Kissan kastraatio 152 €
– Koiran kastraatio alkaen 394 €
– Koiran sterilaatio tai piilokiveksen poisto vatsaontelosta tähystysleikkauksena alkaen 833 €
– Kissan sterilisaatio 301 €
– Virtsakivien poisto rakosta, koira alkaen 1238 €
– Virtsakivien poisto rakosta, kissa 1093 €
– Kilpirauhasen poisto, kissa alkaen 884 €
– Lisäkilpirauhasen poisto, koira alkaen 1729 € (sisältää leikkauksen jälkeiset veren kalkin seurannat)
– Anaalirauhasten poisto, molemminpuolinen, koira, 1104 €
– Korvakäytävän avarrusleikkaus, Zepp, toispuoleinen 1025 €

Pehmytosakirurgisia toimenpiteitä suoritetaan vastaanotollamme laajasti. Osa leikkauksista on ennaltaehkäiseviä, esimerkiksi kastraatiot ja munasarjojen poistot. Suurin osa leikkauksista on sairauden hoitoa, märkäkohtujen poistoista anaalirauhasleikkauksiin, kitalaen lyhennyksiin, kilpirauhasten poistoihin, munuaistenpoistoihin, kasvainten poistoihin jne.

Osa pienemmistä leikkauksista tehdään rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa, esimerkiksi kissojen kastraatiot ja osa pienistä uudismuodostumien poistoista. Osa leikkauksista tehdään suonensisäisessä nukutuksessa, esimerkiksi kissojen munasarjojen poistot ja keisarinleikkaukset. Suurin osa leikkauksista tehdään inhalaatioanestesiassa, jolloin eläin saa happea ja anestesiakaasua koko toimenpiteen ajan. Anestesiakaasuna käytämme erittäin turvallista sevofluraania. Leikkausten esivalmisteluissa huomioidaan myös esim. koiran rakenne ja siten, vaikka useimmiten koirien kastraatiot tehdään suonensisäisessä nukutuksessa ja paikallispuudutuksessa, brakykefaaliset koirat (ruttunaamaiset) nukutetaan inhalaatioanestesiassa riittävän hapensaannin varmistamiseksi.

Ventilaattori eli hengityskone on välttämätön rintaontelokirurgiassa. Lisäksi ventilaattoria käytetään useimmiten vatsaontelon tähystysleikkauksissa sekä tarvittaessa muissa leikkauksissa.

Leikkauksiin kuuluu oleellisena osana munuaisten riittävän verenkierron varmistava nesteytys, kipulääkitys sekä heräämisen valvonta. Potilaiden lämpötila laskee pitkissä leikkauksissa herkästi, joten lämpöä seurataan sekä leikkausten aikana että niiden jälkeen. Käytämme tarpeen mukaan sähköisiä lämpöpatjoja sekä lämpösavityynyjä.

Ontumatutkimus

– Ontumatutkimus alkaen 110 €
– Ontumatutkimus (eläinlääkäri Juha Kallio) alkaen 127 €
– Ontumakuvaus rauhoituksessa alkaen 200 €
(hinta riippuu tarvittavien kuvien määrästä)

Ontumatutkimus tehdään paitsi ontumissa, myös erilaisissa liikevirheissä, liikkeellelähtöjäykkyyksissä sekä silloin, kun perustutkimuksessa todetaan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin viittaavia löydöksiä. Ontumatutkimus on tavallisimmin tarpeen kasvavilla pennuilla, aktiivisessa harrastuskäytössä olevilla aikuisilla sekä ikääntyvillä koirilla.

Ontumatutkimuksella kartoitetaan ongelman sijainti sekä laajuus, mahdolliset heijastevaikutukset. Ontumatutkimuksen perusteella tehdään alustava diagnoosi, jota tarpeen mukaan varmistetaan tai tarkennetaan lisätutkimuksilla, esim. röntgentutkimuksilla tai nivelnestenäytteillä.

Ontumatutkimukseen sisältyy perustutkimus tarpeellisin osin.

Viralliset tutkimukset

– Lonkkanivel: dysplasiakuvaus 211 € / yli 45 kg 233 € / yli 63 kg 264 €
– Kyynärnivel: dysplasiakuvaus muiden virallisten kuvien yhteydessä 44 €
– Selkäkuvaus lonkkakuvauksen yhteydessä 44-117 €, riippuen rodullisesti vaadittavien kuvien lukumäärästä (LTV, VA, spondyloosi, korkkiruuvihäntäinen, IDD)
– Polvitarkastus 58 €, muun toimenpiteen yhteydessä 34 €
– PennHIP-kuvaus lausuntoineen 515 €
– Sydämen auskultaatio, virallinen, 58 €, muun toimenpiteen yhteydessä 34 €

Kysy ryhmätutkimukselle hinta-arviota sähköpostitse: mari.hakala(at)elainystavasilaakari.fi

Useilla roduilla tutkitaan esim. lonkkanivelten ja kyynärnivelten dysplasiaa, selkämuutoksia sekä polvilumpioluksaatiota sekä yksilön mahdollista jalostuskäyttöä varten että jalostuksellisen etenemisen parantamiseksi ja seuraamiseksi. Lisäksi saatetaan haluta tietää esim. lonkkanivelten löysyydestä ja tehdään sen vuoksi PennHIP-tutkimukset.

Ortopediset leikkaukset

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Lisäksi laskutetaan tarvittavat leikkausten jälkeiset kontrollit. Kun leikkauksen jälkeinen kuntoutus toteutetaan Eläinystäväsi Lääkärissä, on ensimmäinen fysioterapiakäynti ilmainen.

– Polven ristisideleikkaus, lateraalisutuuralla alkaen 1207 €
Soveltuu erityisesti pienten koirien ja kissojen ristisidevaurioiden hoitoon, ei aktiivisesti harrastaville tai suurille vilkkaille koirille
– Polven ristisideleikkaus TTA-menetelmällä alkaen 2384 €
Hyvä menetelmä myös ison koiran tai harrastuskoiran ristisidevaurion korjaamiseen
– Murtuman korjaus, eksternifiksaatio alkaen 1454 €
– Murtuman korjaus, levytekniikka alkaen 1493 €
– Murtumahoito, pinna tai ydinnaulaus alkaen 1294 €

Vastaanotollamme tehdään ortopedisistä leikkauksista mm. polven ristisiteen korjauksia, patellaluksaation eli polvilumpion luksaation kirurgisia korjauksia, murtumakorjauksia, amputaatioita (häntä, varvas, raaja), erilaisia kasvuhäiriöihin liittyviä leikkauksia, esim. ulnan osteotomioita sekä irtopalojen poistoa.

Ortopedisen vaivan hoitoon liittyy leikkauksen jälkeen jälkihoitoa: leikkauskontrolli, joskus kontrolliröntgentutkimuksia, joskus siteiden, lastojen tms. vaihtoja ja fysioterapiaa. Ohessa olevat hinnat ovat leikkausten hintoja ja sellaisinakin tarvikekustannusten vaihtelun takia suuntaa-antavia. Ortopedisissä leikkauksissa tarvikekustannusten osuus on suuri ja tarvittava leikkausmenetelmä vaikuttaa hintaan.

Fysioterapia

– Fysioterapia 45 min 82-87 €
– Fysioterapia 60 min 88-94 €
– Laserhoito, lyhyt, 5 kertaa 140 €
– Laserhoito, 5 kertaa 185 €
– Fysioterapiakäynnin vesiterapialisä tiistaisin 15 € ja muina päivinä 30 €

Fysioterapiaa käytetään niin leikkauspotilaiden kuntoutukseen kuin muiden tuki- ja liikuntaongelmaisten liikevirheiden korjaamiseen ja erityisesti syvien, selkää ja lonkkia tukevien lihasten vahvistamiseen. Samoin neurologiset potilaat tarvitsevat fysioterapiaa koordinaation palauttamiseksi ja lihasten vahvistamiseksi.

Fysioterapiakäynnillä tehdään ensin tilanteen arviointi, mahdollinen käsittely (esim. fascia-käsittely, hoitolaser, sähkö), ongelman korjaamiseen tähtäävien harjoitteiden suunnittelu ja toteutus sekä opetus omistajalle sekä kirjallinen kotiutusohje jatkosuunnitelmineen ja jumppaohjeineen. Joissakin tapauksissa käytetään myös vesikävelyä osana hoitoa. Kotona tehtävät harjoitteet päivitetään kontrollin yhteydessä toipumisen etenemisen myötä.

Joskus fysioterapeuttiseen hoitoon liittyy laserhoito klinikkaeläinhoitajalla fysioterapeuttikäyntien välillä.

Kortisolierityksen mittaaminen

– ACTH-testi 246 €
– LDDS-testi 291 €

Hintaan lisätään laboratoriomaksu.

Kortisoli on elimistölle välttämätön hormoni, mutta sen liiallisuus on myös haitallista. ACTH-testiä käytetään epäiltäessä liian alhaista kortisolin tuotantoa sekä eläimen ollessa lääkityksellä kortisolin liikatuotannon eli Cushingin taudin takia. Matala-annoksisella deksametasonisupressiotesti tehdään epäiltäessä lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoimintaa eli Cushingin tautia. Cushingin taudissa elimistön kortisolipitoisuus nousee eikä se enää ole elimistön säädeltävissä.

Gastroskopia, colonoskopia

Hinta on arvio laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan.

– Gastroskopia/colonoskopia (ei koepaloja) alkaen 708 €
– Gastroskopia/colonoskopia 928 €

Tähystysten hintaan vaikuttavat tutkimukseen tarvittava aika sekä mahdollisten koepalojen määrä.
Ruuansulatuskanavan alkuosan, ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen alkuosan samoin kuin joissakin tapauksissa paksusuolen tähystäminen on esim. pitkään jatkuneissa mahavaivoissa tai ruuansulatuskanavan verenvuotoepäilyissä välttämätöntä oireiden syyn selvittämiseksi. Gastroskopian yhteydessä otetaan usein koepaloja patologin tutkimukseen, patologin tutkimuksen hinta lisätään toimenpidehintaan. Gastroskopiassa eläimet ovat suonensisäisessä nesteytyksessä ja inhalaatioanestesiassa samoin kuin leikkauspotilaat. Samoin herääminen valvotaan huolellisesti.

Konsultaatiot

Sähköposti-/puhelinkonsultaatiot laskutetaan aikaperusteisesti.

Omien potilaiden jatkohoidon konsultaatiohinnat 24-180 €

Muuta

Mikäli potilaalle varataan aika akuuttihoitoon osastolle ns. ohi normaalin ajanvarauksen,  laskutamme työstä +50% toimenpiteen hinnasta.

Vastaanoton normaalien aukioloaikojen ulkopuolisesta työstä laskutamme toimenpiteestä päivystyslisää 50-100 %.

Ulostenäytetutkimus

Vastaanotollamme tutkitaan ulostenäytteitä mm. sisäloisten varalta. Saman talouden lemmikkien näytteet tutkitaan erikseen. Ulostenäytetutkimuksen hinta on alkaen 40 € per tutkimuskohde.

Huom! Tutkimme vastaanotolla vain omien potilaidemme ulostenäytteitä.

Maksutavat

Eläinystäväsi Lääkärissä voit maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla (vastaanotollamme EI käy American Express tai Diners Club) sekä käteisellä. Käteiskassamme on kuitenkin melko pieni, eikä meillä aina ole mahdollisuutta ottaa vastaan isoja seteleitä, mikäli maksettava summa on pienempi. Klinikallamme on käytössä myös Resurs Bank Ab:n Eläinlääkäritili, joka mahdollistaa käynnin maksamisen laskulla tai osissa. Pohjantähden, LähiTapiolan, Agrian, Ifin ja OP Pohjolan lemmikkivakuutuksien suorakorvauspalvelut toimivat palveluiden aukioloaikoina.

Resurs Bank AB:n Eläinlääkäritili

Klinikallamme on käytössä Resurs Bank AB:n eläinlääkäritili, jonka kautta voit maksaa käynnin laskulla tai jakaa maksusi osiin! Eläinlääkäritilillä saat jopa 12 kuukautta korotonta maksuaikaa.

Voit tehdä luottohakemuksen ennen käyntiä Resurs Bank AB:n verkkosivuilta (https://apponline.resurs.com/form/fi10600) tai lähettää tekstiviestin ELÄIN numeroon 18311. Lasku ostoksestasi toimitetaan kotiisi ostokuukautta seuraavana kuukautena, jolloin valitset sinulle parhaiten sopivan maksuvaihtoehdon. Luotonantaja on Resurs Bank AB Suomen sivuliike.

Eläinlääkäritilin kanssa et maksa ostoksen teon yhteydessä mitään ja saat aina vähintään 30-60 päivää korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Tili on jatkuva eli voit käyttää sitä myös tulevia ostoksia varten.

Saat luottopäätöksen heti ja luoton käyttöösi, kun olet allekirjoittanut luottosopimuksen sähköisesti. Tämän jälkeen voit asioida toimipaikassa näyttämällä voimassa olevan henkilötodistuksen maksun yhteydessä.