Mitä eläinfysioterapia on?

Eläinfysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa eläimen liikunta- ja toimintakykyä. Yleisimmät eläinfysioterapian aiheet ovat erilaiset liikkumisen epäpuhtaudet, suorituskyvyn alentuminen, tuki- ja liikuntaelimistön vauriot ja niistä johtuvat kiputilat, neurologiset ongelmat sekä operaatioiden jälkeinen kuntoutus. Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri.

Fysioterapeuttisen tutkimisen, liikeanalyysin ja omistajan haastattelun perusteella asetetaan fysioterapialle tavoitteet ja valitaan terapiamenetelmät. Fysioterapiamenetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, venyttelyt, vesiterapia, pehmytkudoskäsittelyt (esim. fasciamanipulaatio) ja nivelmobilisaatiot sekä fysikaaliset hoidot (mm. laserhoidot, TNS-sähkökipuhoito ja NEMS). Fysioterapian tärkein menetelmä on terapeuttinen harjoittelu, jossa spesifien ja kontrolloitujen harjoitteiden avulla parannetaan eläimen fyysisiä ominaisuuksia. Terapeuttisella harjoittelulla parannetaan esimerkiksi koordinaatiota, asentotuntoa, lihasvoimaa tai kestävyyttä. Hyvän terapiatuloksen aikaansaamiseksi fysioterapeutti antaa tarkat kotiohjeet ja toimii kiinteässä yhteistyössä eläimen omistajan tai hoitajan kanssa.

Fysioterapiatilassamme on vesijuoksumatto. Aktiivinen kuntoutus leikkauksen tai onnettomuuden jälkeen voidaan aloittaa nopeammin vedessä kuin maalla, koska veden noste vähentää nivelten rasitusta ja veden vastus harjoittaa tehokkaasti lihaksia. Vedessä koira ei pysty kompensoimaan liikkumistaan samalla tavalla kuin kuivalla maalla ja vaikutus maalla liikkumiseen on usein välitön. Vesiterapia edistää lihasvoimaa ja vähentää liikerajoittuneisuutta, koska vedessä koira työskentelee koko aktiivisella liikeradalla. Harjoittelu vedessä edistää myös hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä fyysistä kuntoa.

Kirjoittaja
Marika Ruottinen
eläinfysioterapeutti
Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy
www.elainystavasilaakari.fi