Mitä suuhuoltokäynnillä tapahtuu?

Potilas nukutetaan aina hammashoitoa varten sen jälkeen kun potilaan anestesiakelpoisuus on todettu yleistutkimuksella. Mikäli kyseessä on iäkkäämpi potilas tai potilas jolla on perussairauksia, varmistetaan anestesiaturvallisuutta tarvittaessa myös ennen anestesiaa tehtävillä lisätutkimuksilla (esimerkiksi verinäytetutkimukset ja sydänultra).

Klinikallamme suuhuollot tehdään aina inhalaatioanestesiassa. Inhalaatioanestesia on potilaalle tasaisempi ja estää suun bakteerien kulkeutumista hengitysteihin hammashoidon yhteydessä.

Suuhuollossa on mahdollista tehdä anestesiassa kattava hammastarkastus, jossa tutkitaan parodontiittiin (hampaan kiinnityskudoksen tulehdus) liittyviä muutoksia erilaisin mittauksin, tutkitaan purentaa ja selvitetään muun muassa onko hampaissa murtumia tai kiillevaurioita. Kaikki hampaat röntgenkuvataan, jotta nähdään juuritasolla ja hampaan ytimessä olevat muutokset. Leukaluun muutokset ja esimerkiksi puhkeamattomat hampaat selviävät samalla. Hammaskivet poistetaan huolellisesti kaikista hampaan pinnoista, myös ientaskuista. Tutkimuksen perusteella pystytään arvioimaan jatkohoidon tarve (hammaspoistot, oikomishoito tai muu erikoisosaaminen). Lopuksi hampaat kiilloitetaan.

Mikäli koirasi ei ole koskaan käynyt hammashoidossa, pienen koiran ensimmäinen suuhuolto olisi suositeltavaa toteuttaa viimeistään kolmen vuoden iässä. Isommalla koiralla suuhuoltoon on syytä tulla viimeistään viiden vuoden iässä. Mikäli kissalla ei ole todettuja suun terveyteen vaikuttavia sairauksia, ilmenee kissan ensimmäinen suuhuollon tarve yleensä viimeistään viiden vuoden iässä. Suun tilannetta voidaan arvioida aina vuosittaisen eläinlääkärin terveystarkastuksen yhteydessä, jolloin eläinlääkäri voi tarvittaessa ohjeistaa tuomaan lemmikin jo aiemmin hammashoitoon.

Hammasröntgenkuvauksen merkitys osana suuhuoltoa

Hampaiden röntgenkuvaus on tärkeä osa hammashoitoa. Ilman röntgenkuvia ei voida nähdä todellista tilannetta hampaan kiinnityskudoksen tulehduksen suhteen. Hampaiden juurissa voi olla tulehdusreaktiota, jonka näkee vain röntgenkuvalla. Hampaiden juuret voi olla syöpyneitä tai katkenneita, tässäkin röntgenkuvat on tärkeässä osassa diagnoosia. Joskus hammasröntgenillä nähdään leukaluussa puhkeamattomia hampaita, jotka voivat aiheuttaa leukaluuhun kystan, joka voi haurastuttaa leukaa niin paljon että leuka voi jopa murtua. Röntgenkuva paljastaa myös hampaan ytimen muutoksia, joita ei päällepäin voi nähdä.

Hammaspoistoja tehtäessä hammasröntgenkuvat on erittäin tärkeässa osassa, jotta nähdään miten juuret suurinpiirtein kulkevat ja hampaan juuren katketessa voidaan se paikantaa röntgenkuvalla, joka auttaa hammaspoistoissa.

Voit varata lemmikillesi ajan suuhuoltoon puhelimitse ajanvarausnumerostamme p. 010 320 9130 (ma-pe klo 8-18, la klo 9-13) tai nettiajanvarauksestamme. Mikäli eläinystäväänne ei terveystarkastettu eläinlääkärimme toimesta puolen vuoden sisällä, varatkaa aika erilliselle hereillä tapahtuvalle hammashoidon esikäynnille.

Kirjoittaja
Lotta Tunturi
eläinlääkäri, erit. hammashoidot ja tähystysleikkaukset
Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy
www.elainystavasilaakari.fi