Pennun suu ja maitohampaat

Tuoreen koiran- tai kissanpennun omistajan on hyvä tutkia säännöllisesti pennun suuta kotona. Pentujen maitohampaat eivät ole niin kestäviä kuin pysyvät hampaat ja voivatkin leikeissä ja maailmaan tutustuessa murtua herkemmin. Murtunut maitohammas täytyy poistaa, sillä hampaan ytimen kautta bakteerit pääsevät hampaan juureen ja voivat kehittää siellä tulehduksen. Tämä paitsi aiheuttaa kipua voi myös vaurioittaa pysyvää mahdollisesti vielä puhkeamatonta hammasta. Suun kipu myös saa pennun järsimään entistä enemmän ja kaikkea, jolloin myös esim. ruuansulatuskanavan vierasesineiden riski kasvaa.

Säännöllisellä suun tutkimisella pentu myös tottuu käsittelyyn, jolloin suun tutkiminen ja hampaiden kotihoito tapahtuu helpommin jatkossa. Eläinlääkärikäynnillä purenta tarkastetaan esim. penturokotusten yhteydessä. Mikäli pennulla ilmenee purentavirhe, on siihen syytä puuttua varhaisessa vaiheessa, jottei purenta aiheuta myöhemmin hoitamattomana jatkuvaa kipua.

Tyypillinen purentavirhe on liian kapea ja lyhyt alaleuka, jolloin alakulmahampaat pureutuvat kitalakeen. Mikäli alamaitokulmahammas pureutuu kitalakeen, se aiheuttaa ns. leukalukon eikä alaleuka pääse kasvamaan vapaasti ja jää senkin takia lyhyemmäksi. Tämä pahentaa purentavirhettä entisestään. Virheasentoinen alamaitokulmahammas on syytä poistaa, jotta vapautetaan alaleuan kasvupotentiaali. Pysyvä alakulmahammas puhkeaa aina maitokulmuriin nähden kielen puolelle, joten mikäli maitohammasta ei poisteta, kasvaa pysyvä hammas vielä maitokulmuriakin epäsuotuisampaan paikkaan.

Lelujen repiminen tai muu mekaaninen rasitus kotona ei edesauta maitokulmureiden vaihtumista, maitohampaan juuri resorboituu (”sulaa”) omaa tahtiaan. Mikäli epäilet että pennullasi on murtunut hammas tai purentavirhe, varaa aika tarkastukselle. Vastaanotolla eläinlääkäri tekee arvion purennasta ja mitä purentavirheen korjaaminen vaatii.

Varaa tästä aika eläinlääkäri Lotta Tunturin vastaanotolle pennun suun tarkastukseen.

Kirjoittaja
Lotta Tunturi
eläinlääkäri, erit. hammashoidot ja tähystysleikkaukset
Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy
www.elainystavasilaakari.fi