Mitä eläinfysioterapia on?

Eläinfysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa eläimen liikunta- ja toimintakykyä. Yleisimmät eläinfysioterapian aiheet ovat erilaiset liikkumisen epäpuhtaudet, suorituskyvyn alentuminen, tuki- ja liikuntaelimistön vauriot ja niistä johtuvat kiputilat, neurologiset ongelmat sekä operaatioiden jälkeinen kuntoutus. Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri. Fysioterapeuttisen tutkimisen, liikeanalyysin ja omistajan haastattelun perusteella asetetaan fysioterapialle tavoitteet ja valitaan terapiamenetelmät. Fysioterapiamenetelmiä ovat terapeuttinen … Lue lisää